Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1822

Ungdoms - Forsøg

1822: Ungdoms - Forsøg


Marts

HCA indleverer en "fædrelandsk tragedie" kaldet Røverne i Vissenberg til teatret. Forkastet 16. juni med anmærkning om manglende kundskaber "lige indtil Kundskab i Modersmaalet", men med indrømmelse af "umiskjendelige Digter-Anlæg". Fik en scene herfra trykt i Liunges tidsskrift Harpen 9. august. Første gang, HCA fik sit navn trykt som forfatter.
Men HCA skrev, allerede inden han kendte teatrets dom om Røverne i Vissenberg, en tragedie i 5. akter, Alfsol (med emne fra 1700-tals forfatteren og historikeren P.F. Suhms Nordiske Noveller ). Provst C. Gutfeldt ved Holmens Kirke - endnu én af de indflydelsesrige mænd, HCA havde opsøgt og fået gjort interesseret i sit ve og vel - opfordrede HCA til at indsende Alfsol til teatret.

Søg i tidstavlen    ?