Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1822


Samme år

Samme år er Ingemann - netop gift med Lucie Mandix - blevet ansat som lektor ved Sorø Akademi, der nu genopbygges og åbnes på ny og i de kommende tiår bliver et tyngdepunkt i dansk kulturliv som hjemsted for en videreførelse af romantikken (kritikeren Peder Hjort, digterne Ingemann og Hauch, senere også komponisten Peter Heise).
Selv om skolegangen hos Meisling udvikler sig katastrofalt for HCA, har den nære kontakt til Sorø og Ingemann været af uvurderlig betydning for HCA i hans Slagelse-år.

Søg i tidstavlen    ?