Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1822


April - oktober

Flytter HCA med mad. Henckel til Dybensgade 167 (senere nr. 20). Igen her fik han et værelse uden vinduer,

" - men frit Ophold i Familiens Dagligstue mellem de mange (tre) Børn". (Levnedsbogen)

Juni: (foromtale i avisen Dagen d. 12)

Udgiver HCA - via en skuespiller, der sætter ham i forbindelse med en typograf i et københavnsk trykkeri - sin første bog Ungdoms-Forsøg under pseudonymet Villiam Christian Walter (efter Shakespeare, ham selv og Walter Scott). Bogen indeholder en selvbiografisk prolog, Alfsol samt et Walter Scott-plagiat "Gjenfærdet ved Palnatokes grav" (en fortælling om "den gale Stine" med inspiration fra Scotts The Heart of the Midlothian). Bogen solgtes ikke. Trykkeriet afhændede oplaget til en boghandler, der forsøgte at sælge den med et nyt titelblad 1827, men uden held. Størstedelen af oplaget makuleredes da. Bogen eksisterer i dag kun i ganske få eksemplarer.
I denne tid første kontakt med Shakespeare-oversætteren, kaptajn (senere kontreadmiral) P.F. Wulff.

Søg i tidstavlen    ?