Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1819

Konfirmation

1819: Konfirmation


18. april

HCA konfirmeres i Skt. Knuds Kirke (Odense Domkirke, han var hjemmehørende i Skt. Knuds Sogn) hos stiftsprovst Tetens, som han selv masede sig ind hos, selv om stiftsprovsten ellers kun skulle konfirmere de velstående borgeres børn.
Blandt de fine folks børn, som HCA går til konfirmationsforberedelse med, er Laura Tønder-Lund (datter af afdøde etatsråd Niels T.-L.), som han her får personlig kontakt med, og som han siden opsøger i København, hvorhen hun kommer i 1819, samme år som HCA selv. Hun er med til at skaffe HCA kontakter i de københavnske kredse.
I konfirmandprotokollen har stiftsprovst Tetens nedfældet det første skriftlige vidnesbyrd om HCA:

"Har meget gode Evner og gode Religions Kundskaber, kan end ei hans Flid roses, hans Forhold kan dog ei dadles".

21. april

Lejerne i huset blev opsagt, og familien flyttede ned i et lille hus med have, længst nede mod åen i samme gade.

Søg i tidstavlen    ?