Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1. kvartal Vis hele året

1808

Spanierne på Fyn

1808: Spanierne på Fyn


20. februar

Som led i Danmarks engagement på Napoleons side erklærer Danmark Sverige krig.

Marts

Et fransk-spansk hjælpekorps under marskal Jean Baptiste Jules Bernadotte (der 1810 blev valgt til svensk tronfølger og fra dette år reelt havde magten i Sverige for i 1818 at blive kronet som svensk konge under navnet Carl XIV Johan) kommer til Fyn. Det er meningen, at det senere skal overføres til Sjælland for at kunne gøre landgang i Skåne.

Fortællinger, HCA har hørt som barn om spanierne på Fyn, har senere givet ham stof til skuespil (Spanierne i Odense, 1833/36 og Da Spanierne var her, 1865).
Lokale traditioner, folkeliv og leg med dukketeater kommer allerede tidligt til at præge udviklingen af HCAs fantasi.

1. kvartal Vis hele året
Søg i tidstavlen    ?