Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1868

Besøg af Brahms
En rejse til Schweiz
Et Besøg i Portugal og Dryaden

1868: Besøg af Brahms


15. januar

Fru Ingemann dør ("den elskelige, for mig altid unge Qvinde", dagbogen d. 16.).
Ser hos Melchiors for første gang lysbilledprojektion.

16. februar

Til middag på Carlsberg (sammen med Rasmus Nielsens) hos brygger J.C. Jacobsen:

"det var som et rigt Landsted i Udlandet", der er "Maskineri til at løfte Maden. Gas i Blussene og Voxlys i Lysekronerne" (dagbogen dags dato). J.C. Jacobsen "udbragte først og smukt min Skaal; hans Beundring for Digteren og 'han elskede Mennesket'"
(smstd.).

12. marts

Første dagbogsnotat om personlig kontakt (samtale i teatret) med Georg Brandes.

13 marts

Horace Scudder sender brev til HCA om at blive fast bidragyder til hans magasin The Riverside Magazine for Young People. Scudder tilbyder HCA et honorar på 500 dollars for 12 nye historier til magasinet. Samarbejdet med Scudder indbragte HCA i alt 2.200 dollars frem til 1875.

17. marts

Til en koncert med Johannes Brahms ved klaveret og med sangeren Julius Stockhausen.

"Claveer Musiken var mig for tør og eensartig, hvor udmærket den end var og blev gjengivet"
(dagbogen dags dato).

Brahms og Stockhausen besøger HCA, og han er d. 23. sammen med dem til en middag hos skuespilleren Lauritz Eckardt, men vil her - stadig ihukommende 1864 - ikke læse eventyr højt på tysk. Hører senere, at Brahms har gjort skandale ved at forsvare Bismarck.

2. april

Får på sin fødselsdag bl.a. fra Elisabeth Jerichau-Baumann et oliemaleri af en havfrue, der løfter sig op af vandet.

20. april

Sammen med Georg Brandes ved en middag hos Collins.

21. - 26. april

I Odense, hvor han giver oplæsninger til fordel for Fr.VIIs Stiftelse for fattige håndværksmestre og deres enker. Imødekommer hermed en opfordring, han fik under sit besøg i Odense d. 6 september 1866, hvor en skomager Gredsted opsøgte ham på Håndværkerstiftelsens vegne.
Oplæsningerne d. 23. og 24. finder sted på Larsens Hotel og indbringer i alt 220 rdl. til stiftelsen. Billetterne koster 3 mark, og der er således 220 betalende gæster hver af de to aftener.
Om den første aften fortæller HCA i dagbogen d. 23, at

"to Bønder vare gaaede halv tredie Miil [ca. 18 km.] for at høre mig, de havde læst Improvisatoren, de skulde nu gaae de halvtredie Miil tilbage igjen. Jeg sendte dem hver mit Vesitkort, da jeg ikke saae dem".

Hyldes d. 24. i teatret, hvor man til ære for HCA opfører hans stykke Den ny Barselstue. Besøger d. 25. stiftelsen og noterer i dagbogen:

"Kongeflaget var heiset; jeg saae hver Bolig, sædvanlig to Værelser for hver; der var hyggeligt og særdeles reenligt, man kunde godt finde sig i at boe her; de takkede mig Alle saa inderligt, jeg saae til en Kone der havde ligget gigtsvag i 15 Aar. En gammel Mand Larsen op i de fiirs fortalte at hans Kone [Frederika f. Pommer] havde holdt mig over Daaben [...] De forskjellige Værelser havde Navn efter Velgjørerne, Gredsted sagde og nu skulde ogsaa mit Navn staae der; jeg lovede at læse et tilkommende Aar for at skaffe lidt mere".

1868: En rejse til Schweiz


26. april

Fra Odense over Fredericia, Hamborg, Minden, over den hollandske grænse til Arnhem og videre til Amsterdam.

30. april - 7. maj

I Amsterdam som gæst hos Georg Brandt. Besøger digteren, rigsadvokat Jacob van Lennep.
Er sammen med oversætteren ten Kate, der læser sin versificerede oversættelse af "Verdens deiligste Rose" og prosaoversættelsen af "Pigen som traadte paa Brødet" for HCA.

7. maj

Til Belgien: Antwerpen og Gent.

11. - 19. maj

I Paris, hvor Einar Drewsen tager imod ham. Er sammen med Frölich, der ikke er glad for modtagelsen af hans illustrationer til HCAs eventyr. Skriver på "Dryaden".
Går med Einar Drewsen på bordel,

"hvor jeg dog kun sad og talte med Fernanda, den lille Tyrkinde mens E morede sig. Hun var ellers den smukkeste, vi talte om Constantinopel, hendes Fødeby, om Illuminationen der paa Mahomeds Fødselsdag, hun var meget paatrængende "pour fair l'Amour", men jeg sagde jeg var kun kommet for at tale ikke videre. Kom snart sagde hun, men ikke imorgen, da er det min Fridag. Stakkels Qvinde"
(dagbogen d. 17.).

19. maj.

Afrejse fra Paris til Schweiz: over Dijon, Neuchâtel, Lausanne til Genève, hvor han afhentes af Jules Jürgensens søn Alfred, indkvarteres på Jürgensens landsted med udsigt over Genfersøen.

19. maj

Skuespillet Mulatten overføres til Casino og får her 10 opførelser i HCAs levetid.

23. maj - 1. juni

Gæst hos Jules Jürgensen. Udflugt til Nyon.

1. juni

Med dampskibet l'Aigle til Ouchy.

3. juni

Videre med omnibus til Bern (besøger her sognepræsten Carl Baggesen, søn af Jens Baggesen), videre over Basel ind i Tyskland til Baden-Baden. Herfra videre til Darmstadt (for første gang) og Ems.

7. - 13. juni

I Ems (hvor man spiller Lumbye på flere offentlige steder, hvor HCA kommer).

12. juni

Horace Scudder sender HCA et brev med et tilbud om at lave "a complete and authorized edition of your works". HCA går ind i konkrete forhandlinger om denne amerikanske lancering med ønsket om, at den planlagte "complete" udgave skal indledes med Mit Livs Eventyr og ikke nøjes med et genoptryk af The True Story of My Life (dvs. Mary Howitts oversættelse af den tyske selvbiografi fra 1847). HCA tilbyder Scudder at føre biografien up to date - dvs. frem til æresborgerfesten 1867 - og går da i gang med dette arbejde. Sidste del af det færdige manuskript kan han afsende d. 4. juni 1869.

13. juni

Afrejse fra Ems, over Köln og Hannover til Hamborg (her 15.-17. juni, besøg af Otto Speckter, der skal illustrere nogle af HCAs sene eventyr og historier til en engelsk udgave).

17. juni - 2. juli

I Altona. Gæst hos bankier John Warburg, som han i september 1866 havde mødt hos Melchiors.

2. juli

Afrejse fra Altona over Fredericia-Strib til Odense. Indlogeres her hos biskop Engelstoft (2.-4. juli).

1868: Et Besøg i Portugal og Dryaden


4. juli

Ankomst til København. Indlogeres hos Melchiors. Får til sit logi i København tilsendt sine eventyr i russisk oversættelse. Forfatteren Johannes Kneppelhout med familie i København. Udflugt til Hellebæk (Collins), Helsingør og Frederiksborg (d. 28.). Ture til Bellevue og Klampenborg.
Er d. 2. august i

"de fattiges Dyrehave; der var Dands og Gyngen; Folk sad i Lysthusene og spiiste af deres Madvarer"
(dagbogen).

10. august

Til Holsteinborg.

16. august

Til Korsør. Derfra næste dag til Århus.

17. - 30. august

På Friisenborg. Her opholder også Carl Bloch sig for at male. Plages meget i denne tid af et bensår.

31. august

Tilbage i København.

14. september

Til Melchiors på Rolighed. Brevkontakt med skolelærerforfatteren (HCA omtaler ham som folkedigteren) Anton Nielsen.

28. september

Tilbage til logiet i København. Besøg af Anna Bjerring. Lader sig plage af hende til genvisit (trods dårligt ben) hos hende på Vesterbro. Igen samvær med Kneppelhouts, der er på tilbagerejsen fra Sverige.

22. oktober

Til fejring af sit 40-års studenterjubilæum.

28. oktober

Får besøg af Georg Brandes, der - i følge HCA selv - begejstres for "Dryaden", som HCA læser op for ham.

2. november

Møder Brandes igen til en middag hos Edvard Collin, et "ungt Selskab", som dagbogen dags dato udtrykker det, sammen med bl.a. ejeren af Rungstedlund, Harald David og dennes kone Caroline, som Georg Brandes senere fik til at bryde ud af ægteskabet.

8. november

Læser op i Tjenestepigeforeningen (for "Syjomfruerne").

19. november

Udkommer "Et Besøg i Portugal 1866" i bd. 28. af Samlede Skrifter (Reiseskizzer og Pennetegninger).

5. december

Udkommer Dryaden. Et Eventyr fra Udstillingstiden i Paris 1867 som selvstændig publikation.

15. december

Udkommer 2. oplag af Dryaden. Af det samlede antal på 6.000 eks. er der d. 23. kun 500 tilbage hos Reitzel.

22. december

Læser op i Dansk Samfund. Klipper og klistrer i denne tid en billedbog til Marie Henriques.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1868 – 1870 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VIII af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)