Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1865

Musik af Edvard Grieg
Ny version af Ravnen
Sveriges-rejse
P.L. Møllers død

1865: Musik af Edvard Grieg


7. januar

Tilbage til København.

2. februar

Sidder for malerinden Laura Wittusen, der har atelier på Christiansborg Slot. Hun har ved de gentagne seancer i februar og ind i marts problemer med at få hans "kontur" til at ligne. Maleriet blev aldrig fuldført.

18. februar

Opponerer ved et middagsselskab mod filosofiprofessor Rasmus Nielsens skelnen mellem poeten ("seeren") og filosoffen (der kan forklare det, den anden får givet). HCA mener, at

"det tilvisse blev givet Poeten, men at han bag efter selv kunde see og forstaae hvad der var givet ham"
(dagbogen).

Divergensen dog ikke alvorligere, end at HCA d. 22. besøger Rasmus Nielsen og læser sit nye lystspil for ham (Da Spanierne var her), som Rasmus Nielsen roser ud over alle bredder.

28. februar

Opgør til magistraten sin indkomst fra forrige år til 1.820 rdl.

2. april

Fejres på sin 60-års fødselsdag og overvældes med hilsener og gaver. Specielt glæder det HCA at få et telegram fra fru Serre i Dresden - efter at HCA selv havde afskåret sine forbindelser til Tyskland i 1864.
Dagen slutter med stor middag hos familien Henriques, hvor bl.a. også Melchiors er til stede, og med, at han går i teatret (for at høre operaen Lucia de Lammermoor, men programmet er ændret til Gounods Faust).
Dagen var begyndt med misstemning:

"Ikke tilfreds med mig selv da jeg vaagnede; havde ikke festlig Taknemligheds Følelse mod Gud, som jeg skulde"
(dagbogen),

men den megen opmærksomhed og hyldest i løbet af dagen ændrer stemningen. Sågar da HCA kl. 10 kommer hjem fra teatret, får dagen en god afslutning: der ligger et telegram fra beundrere i Hobro, der har været forsamlede for at drikke hans skål.

3. april

Får besøg af Edvard Grieg - hvis musik han to dage før havde hørt for første gang og fandt "betydeligst" (dagbogen) på aftenens musikprogram - der bringer ham sin musik til "Hjertets Melodier" dediceret HCA.

5. april

Hører ved en musikaften hos enkedronningen, at hans eventyr er udkommet på sanskrit.

1865: Ny version af Ravnen


6. april

Udsolgt hus til førsteopførelsen på Det kgl. Teater af Da Spanierne var her. Originalt romantisk Lystspil i tre Acter. Kongehuset til stede ved premieren. Stykket opføres 7 gange.

22. april

Udkommer en ny version af Ravnen. Eventyr-Opera i fire Acter med musik af J.P.E. Hartmann. Den tidligere version (fra 1832) var et syngestykke i tre akter med dialog. I den ny version er dialogen erstattet af recitativer, og både tekst og musik er gennemarbejdet af forfatter og komponist.

23. april

Førsteopførelse af den nye version af Ravnen på Det kgl. Teater. Ikke nogen succes. Sammen med den tidligere version er operaen i alt opført 10 gange i HCAs levetid.

24. april

Udkommer Da Spanierne var her i bogform.

8. - 16. maj

Besøger dagligt Anna Bjerring og hendes mor, der opholder sig i København.

10. maj

Indbydes af George O'Neill (portugisisk købmand og dansk generalkonsul i Lissabon) til at komme til Lissabon.

18. maj

Træffer ved en middag hos Edvard Collin (ærter og flæsk) maleren Carl Bloch, der beder om at måtte male et stort portræt af HCA næste år.

24. maj

Af sted til Basnæs. Opvartes på Københavns banegård af Anna Bjerring, der siger ham farvel med en buket blomster.
Under opholdet på Basnæs fordyber HCA sig i læsning af Heines Werke:

"Der ere meget faae Bind, finder jeg, der kunne læses for Damer; Heine er som et glimrende Fyrværkeri, det slukkes og man staaer i den sorte Nat. Han er en vittig Sladderer, ugudelig og letfærdig og dog en virkelig Poet; hans Bøger er Ellepiger i Flor og Silke, der mylrer af Utøi, saa man ikke kan lade dem frit løbe om i Stuen hos paaklædte Mennesker"
(brev af 31. maj til Edvard Collin).

12. juni

Afrejse fra Basnæs, med damperen Skirner fra Korsør til Århus (om bord bl.a. digteren Ernst von der Recke, der i København plejer at læse sine digte for HCA). Ankomst til Friisenborg samme dag. Træffer her Karen Blixens far, Wilhelm Dinesen, der er blandt de boende gæster på gården.
Der tages ved dette besøg adskillige fotografier af HCA på Friisenborg, bl.a. et, hvor han står med et brev fra Anna Bjerring i hånden.
Laver 24 klipninger til en lyseskærm i lighed med den, han lavede på Holsteinborg.

30. juni

Afrejse fra Friisenborg. Over Randers til Hem præstegård, hvor HCA er gæst hos pastor Ole Christian Kahrs, der er gift med en datter af Joh. Ferd. Neergaard.

3. juli

Læser i Fædrelandet, at nogle af hans eventyr er oversat af Jean Pio (der opholder sig i Athen) til nygræsk.

5. juli

Afrejse fra Hem præstegård over Mariager og Hobro til Randers (ankomst d. 6.). D. 8. med tog fra Randers til Hinnerup og derfra i vogn til Friisenborg.

16. juli

Af sted fra Friisenborg, med skib fra Århus til Korsør, ankomst til Glorup d. 17. ("Haven er udviklet nu i stor Stiil og vist den smukkeste her i Landet", dagbogen dags dato). Føler sig ikke hjemme her (savner en kone på gården og kan ikke holde et så pebersvendeagtigt liv ud!) og ikke velset som gæst. Dog hjertelig afsked og invitation til at komme igen.

25. juli

Afrejse fra Glorup til Sorø. Videre til Christinelund d. 27. Herfra til middag på Nysø.

4. august

Over Ringsted tilbage til København.

7. august

Lejemålet hos fru Anholm i Nyhavn 67 opsiges af denne, der skal bruge værelserne til andet formål.

11. august

Besøg af Bjørnson, der vil have HCAs støtte til at få det Ankerske legat (HCA er i bestyrelsen for det) og til gengæld vil føre HCAs stykker frem i Christiania.

12. - 21. august

Besøg hos fru Neergaard i Søllerød. Her fejring med æresport, sang og hurra. Til stede bl.a. adjunkt ved Sorø Akademi Michael Rosing, der selv er digter og læser sine digte højt for HCA. Møder på en udflugt til Tårbæk den østrigske digter Ludwig August Frankl. Udflugt til Hellebæk for at besøge Jonas Collin d. Y. og søsteren Louise.

4. september

Fest for slesvigerne i Tivoli (fru Heiberg har nogle stykker boende) med dans, fædrelandssange og fyrværkeri. HCA til stede blandt 24.000 mennesker.

9. september

Inden rejsen til Sverige har HCA uden resultat set sig om efter en ny bolig. Ved en middag hos familien Melchior stiller de to værelser (med udsigt mod Malmø) til rådighed for ham, hvis han måtte ønske at gøre brug af dem.

1865: Sveriges-rejse


13. september

Sidste aften i det, han har kaldt sit danske hjem (Nyhavn 67).

14. september

Afsked med fru Anholm og af sted på Sveriges-rejsen (over Malmø, Jönköping og Falköping til Stockholm).
Beslutningen om rejsen var taget ret pludseligt og tilfældigt. Oprindeligt havde HCA planlagt at rejse til Portugal, men da han hører, at der er kolera i Spanien og et enkelt tilfælde af kolera i Lissabon, opgiver han planen og forsøger i stedet at få Einar Drewsen med til Paris. Men Einar har for travlt til at tage med, siger han, og så beslutter HCA sig efter en samtale med Edvard Collin d. 6. til i stedet at tage til Stockholm.

17. - 24. september

I Stockholm. Keder sig her, da en del af de mennesker, han har regnet med at træffe, ikke er der, og da der i det hele taget ikke vises ham den opmærksomhed, som ellers er blevet ham til del i Sverige. Situationen bedres dog efterhånden. Besøger bl.a. Fredrika Bremer, Bernhard von Beskow og Aftonbladets redaktør, August Sohlman. Er sammen med Martin Henriques og familie heroppe.

24. - 27. september

Med Henriques i Uppsala (Henriques rejser tilbage til Stockholm d. 26.). Studenterne fejrer HCA d. 26:

"Der brændte brogede Lamper Danebrogen vaiede, Studenternes Ordfører holdt en Tale til mig og et smukt Digt blev oplæst; svenske og danske Sange sjungne og da jeg om Aftenen gik hjem blev jeg ledsaget med Sang. Det var en forunderlig sydlig smuk Aften, blikstille, Stjernerne funklede og Maanen i Næ kastede lange Straaler, men foran, nordpaa blussede Nordlyset. De sang i Gaarden hvor jeg boede og skiltes fra mig med Hurra, jeg blev saa forunderlig blød, saa ung igjen"
(brev til Edvard Collin af 1. oktober).

27. september - 7. oktober

I Stockholm. Er her bl.a. i teatret til Den skønne Helene af Offenbach. Kalder stykket "ægte letfærdigt fransk [og overstreget:" liderligt"], Musiken Kneipe Musik", jvf. dagbogen d. 29. (Det forhindrer ham dog ikke i at se stykket igen ved en senere lejlighed i Danmark!). Omgås Bonniers og Beskows. Kontakt med skuespilforfateren Frans Hedberg.

28. september

Hos kong Karl XV på Ulriksdal:

"Ganske mageløst hjerteligt blev jeg modtaget, Kongen selv viiste mig Slottets Værelser, præsenterede mig for Dronningen. Kongen forærede mig et Par af sine Bøger og sit Portrætkort. Jeg fik af ham Papirs Cigar [cigaret], da de andre Cigarer vare forstærke. her var saa privat gemytligt og godt"
(brev til Edvard Collin af 1. oktober).

30. september.

Hos prins Oscar i hans palæ og derefter med denne videre til hans mor, enkedronning Josefina på Drottningholm.

"Prinds Oscar gik Arm i Arm med mig i Salene, det gjorde Kongen ogsaa, hvor stolt og lykkelig vilde min Moder have følt sig om hun havde oplevet sligt, og gamle Faermoer!"
(dagbogen dags dato).

Om sit ophold, der begyndte i skuffelse, skriver HCA sammenfattende i brev af 1. oktober til Edvard Collin:

"i det hele taget føler [jeg] mig ganske modtaget som en Berømthed, og dog - Dem siger jeg det, jeg føler mig slet ikke glad, det er utaknemligt, men jeg forstaaer meer og meer hvor tomt, hvor Boble agtigt al Glands og Berømmelighed er. Jeg har læst, og det meer end paa kjøbenhavnsk Dansk, at jeg er saa forfængelig, jeg troer det ikke".

7. oktober

Afrejse fra Stockholm. Har dagen forinden selv været oppe på slottet at tage afsked med kongen, og på selve afrejsedagen sender dronningen sin kammerherre hen til HCA, for at han skal skrive sit navn i en bog til hende. Via Hallsberg, Jönköping (8.-10.), Lund (10.-12., hyldes her af studenterne d. 11.) og Malmø tilbage til København.

13. oktober

Ankomst til København. Tager ind på d'Angleterre, hvor han får et værelse i baghuset ud til en have.

15. oktober

Får to "smaa nette Værelser" (dagbogen dags dato) i hotellet på 2. sal ud til Kongens Nytorv, da han ikke kan holde stilheden i baghuset ud. Af samme grund afslår han senere et tilbud fra familien Henriques om værelser hos dem, da det viser sig, at det er værelser i baghuset. Han vil have daglig udsigt til det pulserende liv.

1865: P.L. Møllers død


Oktober

Bekendtskabet med den 28-årige journalist, forfatter og levemand Robert Watt bliver til egentligt venskab.

Ultimo oktober

Stærkt svingende sindsstemninger behersker HCA i denne tid.

"I Dag har jeg ret følt mig ind i Guds uendelige alfor store Godhed, Naade og Kjærlighed mod mig. Det er vist det sidste Leve-Aar jeg har; ind i det næste slukkes jeg",

skriver han i dagbogen d. 30. Og da han dagen efter vågner med hovedpine og hold over lænderne, noterer han:

"jeg burde i min Alder holde Diæt og jeg stormer hen i Mad og Drikke, mine Øine blive svage, mit ene Been træt".

5. - 6. november

Gæst hos kongefamilien på Fredensborg. Det er første gang, han ser slottet indefra.

"Guds Villie synes [at være] at ogsaa dette Kongehuus vil vise mig deres Gunst; det er hjertelige Mennesker"
(dagbogen d. 5.).

Besøger ved samme lejlighed Bournonvilles.

7. november

Præparerer Reitzel til at lade Frølich illustrere sine eventyr.

15. november

Læser op i Studenterforeningen.

17. november

Udkommer Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Tredie Samling ("Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen", "Veirmøllen", "Sølvskillingen", "Bispen paa Børglum og hans Frænde", "I Børnestuen", "Guldskat", "Stormen flytter Skilt"). Trykkes i 5.000 eks., heraf er medio januar solgt 4.500 eks. Honoraret må anslås til o. 1.000 rdl.

20. november

Kontakt med den unge komponist Asger Hammerich, der er en stor beundrer af HCA.

22. november

Meddirektør i Casino, skuespilleren Christian Schmidt hænger sig efter at have mistet sin formue på 12.000 rdl. HCA går i de følgende dage ind i at organisere en indsamling til fordel for hans enke og børn.

24. november

Læser op i Arbejderforeningen for o. 500 damer.

25. november

A.N. de Saint-Aubin (forfatteren Carl Bernhard) dør.
Samme dag er HCA til sølvbryllupsfest for Louise (Collin) og W. Lind. Adolph Drewsen spøger i sin tale med, at HCA ikke var til stede ved brylluppet,

"at jeg som skudt ud af en Kanon, var afsted. Kjærlighed, ulykkelig Kjærlighed maatte man tænke paa; jeg tog det humoristisk [...] nu hjemme takker jeg Gud at jeg ikke blev Louises Mand, en ganske anden Digter Virksomhed Gud veed hvilken var da givet mig"
(dagbogen dags dato).

9. december

Afrejse til Sorø ("Det er meget besværligt at tale med den kjære Fru Ingemann", dagbogen dags dato). Afhentes næste dag af vogn fra Holsteinborg.

14. december

Modtager brev fra Edvard Collin med opgørelse af sin formue til 12.080 rdl., hvoraf de årlige renter udgør 450 rdl.

Medio december

Kritikeren P.L. Møller dør i Frankrig. HCA går i gang med at nedtegne til sine erindringer, hvad han husker om ham.

17. december

Fra Holsteinborg til Basnæs, hvor han får sine to sædvanlige stuer. Herfra 29.-31. udflugt med fru Scavenius og de øvrige fra Basnæs til Espe. Nytåret fejres på Basnæs.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1864 – 1865 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. VI af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)