Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1852

Fra Eventyr til Historier
Til Tyskland, Italien og Schweiz
Afrejse fra Leipzig

1852: Fra Eventyr til Historier


Dette år

Udkommer Wonderful Tales from Denmark i New York.

Dette år

Udgiver Mary Howitt og hendes mand William en tobinds skandinavisk litteraturhistorie, The Literature and Romance of Northern Europe, hvori de beskriver de HCA-bøger, som var gået Mary Howitt's næse forbi, som "failures". HCA tager til genmæle i Mit Livs Eventyr.

Januar

Frigives for første gang noget af terrænet uden for Københavns fæstningsvolde til bebyggelse. Den økonomiske ekspansion efter stilstanden i århundredets første årtier medfører en vandring fra land til by, som betyder, at Københavns indbyggertal ved HCAs død i 1875 er ca. det dobbelte af indbyggertallet ved hans fødsel (ca. 200.000 i forhold til ca. 100.000).

26. januar

"Om Aartusinder" trykkes i Fædrelandet.

Marts

HCA males af Frederik Ludvig Storch, der stammer fra Kerteminde, men i 21 år har haft sit virke i München. Storch er netop vendt hjem til Danmark.

1852: Til Tyskland, Italien og Schweiz


5. april

Udkommer Historier ("Aarets Historie", "Verdens deiligste Rose", "Et Billede fra Castelsvolden", "Paa den yderste Dag", "Det er ganske vist", "Svanereden", "Et godt Humeur").

Foråret 1852

Udstiller Elisabeth Jerichau-Baumann nogle af sine malerier i London, og dronning Victoria beder endda om at få en specialforevisning på Buckingham Palace. Blandt portrætterne er hendes billede af HCA, malt 1850. Dronning Victoria køber dog ikke dette billede, der senere erhverves af familien Melchior.

16. maj

Afrejse med dampskibet Skirner fra København til Travemünde og herfra videre til Lübeck, hvor han bl.a. ser billedfrisen Dødedansen ("Døden ser meget lystig ud", dagbogen af 17. maj). Herfra med tog over Magdeburg og Halle til Weimar. Afhentes af og indkvarteres hos sin gamle bekendt hofmarskal Beaulieu. Besøger storhertugen og må igennem de nationale spørgsmål. "Føler mig ikke ret hjemme" ( dagbogen d. 20. maj).
Besøger også Eckermann og fru von Gross, omgås Liszt og dennes samleverske, fyrstinde Wittgenstein

"Han og Fyrstinden forekomme mig som Ildaander, der blusse flamme, de kan øieblikkelig [dvs. for et øjeblik] opvarme Een, men man kan ikke nærme sig da brændes man",
(dagbogen d. 31. maj).

Overværer d. 29 maj en opførelse af Tannhäuser, synes musikken virker gennem tanken, men savner melodien. Er nogle dage senere til Lohengrin:

"Lohengrin er en god Text og en storartet Musik, men uden Melodie. Et susende Træ, uden Blomst og Frugt",
(dagbogen 5. juni).

Liszt ønsker at bringe Andersens og Hartmanns opera Ravnen på scenen og beder HCA kontakte Hartmann herom.

1. juni

Kører med fru von Gross og familien Beaulieu ud til Tiefurth og ser dér forfatteren og havearkitekten fyrst Pückler-Muskaus park, som fyrsten for nylig har anlagt efter en ny plan. Indtrykkene herfra har muligvis haft en betydning for HCAs parkbeskrivelse i " Gartneren og Herskabet" (1872).

1852: Afrejse fra Leipzig


8. juni

Får fra Lorck den tyske oversættelse af Fliedermütterchen.

10. juni

Afrejse til Leipzig, hvor Viggo Drewsen støder til, ankommet fra København. Lorck opsøger HCA med en maler, der får C.A. Jensens billede at arbejde ud fra. Afrejse fra Leipzig d. 13., med ophold i Nürnberg videre til München, hvor HCA inviteres til kong Max på Starnberg. Efter taflet romantisk sejltur på søen, eventyrlæsning og samtale om kongekald og digterkald ude på en lille ø. Møder i München nogle amerikanere, der fortæller,

"at jeg var saa udbredt Læst i Amerika, at alle mine Romaner solgtes paa Jernbanerne der"
(dagbogen 21. juni).

Tilsiges til kong Ludwig (kong Max's far) på slottet Wittelsbach.

28. juni

Afrejse fra München sammen med Viggo Drewsen. Over Lindau, Chur og over Alperne (Splügen-passet) til Italien. Fra Como med tog til Milano (hvor de stiger op i domkirkens åbne marmorhaller: "Som et Phantasieslot skabt af Snee" dagbogen d. 4. juli). Tilbage over Como og Luzern (hvor Viggo Drewsen ser HCAs Werke i et boghandlervindue) til Zürich. Herfra over Schaffhausen og Freiburg til Heidelberg, hvor HCA tilfældigt møder sin bekendt fra tidligere, August Kestner ("Lottes Sohn", hannoveransk ministerresident i Rom). Videre til Frankfurt. Inviteres pr. mellemmand af Augustenborgerne til at besøge dem på Homburg, men vil ikke på grund af det nationale. Videre til Kastel med tog og derfra ad Rhinen over St. Goar og Koblenz til Köln. Over Hannover, Hamburg og Kiel tilbage til København.

23. juli: (ca.)

Tilbage i København.

5. - 21. august: (ca.)

Besøg på Corselitze.

Slutningen af august

Flere dages besøg på Sorgenfri Slot hos enkedronning Caroline Amalie. Gør sig bekendt med egnen, som han tidligere kun har set flygtigt.

23. september

Fr. Høegh-Guldberg dør. HCA offentliggør i Fædrelandet et mindedigt over sin gamle dansklærer fra de tidlige Københavns-år.

30. november

Udkommer Historier. Anden Samling. ("Hjertesorg", "Alt paa sin rette Plads", "Nissen hos Spekhøkeren", "Om Aartusinder", "Under Piletræet").

December

I Folkekalender for Danmark 1853 trykkes "Fem fra en Ærtebælg" og "Hun duede ikke".

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)