Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

2. kvartal Baggrund Vis hele året

1816

Faderens død

1816: Faderens død


26. april

HCAs far dør. Omkring denne tid går HCA ikke i skole. Da moderen ikke kunne have ham til at gå hjemme, mens hun nu, drevet af stor fattigdom, selv skulle ud at vaske for folk, kommer drengen ud at tjene. Først ganske kort på Kochs og Hirschfeldts klædefabrik i Klaregade, dernæst på Laurids Ørnstrups tobaksfabrik i Vestergade.
Herefter går han igen nogen tid hjemme, men anbringes enten senere på året 1816 eller i beg. af 1817 igen på Fattigskolen (hvor han undervises i religion, skrivning og regning) for at være af vejen, mens moderen er ude på arbejde.
HCA knytter i disse år kontakter, der bliver af betydning for ham fremover, bl.a. via biskop Plum til oberst Christian Høegh-Guldberg.

Dette år

Adam Oehlenschläger udgiver Eventyr af forskiellige Digtere (2 bind) med bearbejdede oversættelser af tyske kunsteventyr, en lang principiel indledning om eventyret og fyldige kommentarer til hver tekst.

2. kvartal Baggrund Vis hele året
Søg i tidstavlen    ?