Severin From

  • Født: 1828
  • Død: 1895
  • Hjemland: Danmark