Niels Chr. Tønsberg, forlagsboghandler, Generalkonsul

  • Født: 1813
  • Død: 1897
  • Hjemland: Norge
  • Biografiske oplysninger: G.E.C. Gads svigerfar.