Dato: 10. december 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 10 December 1860 Kjære Fru Scavenius! Deres Naade være hjerteligt takket for deres venlige Brev, jeg længtes ret efter at høre lidt fra det hjemlige Basnæs. Deres Hr Svigersøn er altsaa nu i Hjemmet, Frøken Luzia kan jeg tænke mig er rigtig glad; Børnenes Glæde kaster Solskin ind i Deres Hjerte, kjære Fru Scavenius! Otto er flink og prægtig; hele Omgivelsen saa elskværdig, og nu flyver Julen mod os; jeg længes særdeles efter den, og da Juleaften er Mandag den 24de saa tænker jeg paa at komme Torsdag eller Fredag den 21de, Deres Naade er vel saa ven-lig i Løbet af en otte Dage, at forunde mig et Par Ord, hvilken af de to Dage jeg kna komme og om jeg skal tage til Korsøer eller kun til Slagelse, jeg veed jo, at Deres Naade er saa god at unde mig deres Vogn. Endnu boer jeg i Hotel d'Angleterre, hvor jeg beder om at Deres Brev til mig maa blive sendt, eller ogsaa adresseret til Excellensen Collin Amaliegade No 9. Først i Dag har jeg fundet en Leilighed i Byen, fra første Januar, det er i Hotel garni paa Garnisonspladsen i Stue-Etagen, en smuk Leilighed, kun for dyr! Jeg har besøgt Deres Naades Fætter, ligesom ogsaa Grev Harld, begge have været saa venlige at see ind til mig igjen, hvor jeg nu boer, som i en Løgte, jeg har nemlig to Værelser i Stue-Etagen her paa Hjørnet af Kongens Nytorv og Østergade, men her er altfor levende. en Summen og Susen, en Kjøren om Natten, det er ikke til at holde ud i Lænden. Garnisonspladsen ligger nær ved Amaliegade hvor Deres Naade vil boe, jeg glæder mig ved at være ikke saa langt borte fra deres Hjem,oogsaa alle Collins har jeg der i Nærheden og det er ikke lnagt fra Casino og fra det kongelige Theater. I disse Dage kommer i Geneve og Paris en lille Samling ud af mine Eventyr, indeholdende et Par af dem som netop bleve skrevne paa Basnæs, saaledes: Det gamle Egetræes Drøm. Det var en deilig Juledag jeg digtede det der, gid Vor Herre igjen give mig en lignende Julegave naar jeg igjen er paa det kjære Sted. Min hjertelige Hilsen til Frøken Luzia og hendes Brudgom, ligesaa til min Ven Otto, Frøken Dunloup og Madden, ligesom ogsaa Hr Kalkar. Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

E. S. Min Fremstilling af Harmann som Komponist og Menneske, har vel deres Naade læst, den stod i det sidste Nummer af illustrerede Tidende og Folk synes godt om den. I disse Dage har jeg skrevet et nyt Eventyr.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus