Dato: 23. september 1836
Fra: Signe Læssøe   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

(Udtog)

d. 23 September [1836]

......... Andersen arbeider i denne Tid flittig paa sin nye Roman , jeg troer den bliver det mest poetiske han endnu har givet os, De kjender jo de tre første Kapitler de ere overmaade smukke, saa kommer en heel Deel der ikke ere saa lykkedes, nu er der igjen eet, jeg troer det ottende, som er særdeles, særdeles poetisk; den Flugt han tager iførstningen, kan han aldrig vedligeholde, det er rigtignok stor Skade, men da han ikke kan føle det selv, er derved intet at gjøre; den Glæde have alle hans Venner, at han virkelig med hvert Aar bliver mere gedigen, Verden vil vist endnu faae meget godt fra ham.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost