Dato: 7. september 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 7 Sept 1836.

Iaftes hørte jeg at de Alle vare komne herind til Byen, imorges var jeg derfor ude hos Dem. Jeg talte med Een af Folkene. Maa jeg spørge Dem? Seer De og Deres gjerne i disse Dage, hvem De veed holder af Dem, tager Deel i Deres Sorg?858 De og Deres Sødskende ere nu Alt for den kjære Fader, føl det ret og Gud vil styrke Dem at De ikke nu bliver syg. Tryk den kjære Christian i Haanden, jeg havde saa gjerne talt med ham, men jeg var saa overrasket! For hver kjær Sjæl der forlader os, faae vi jo en Vished mere om Udødelighed og den Vished kunne vi ikke kjøbe for dyrt.

Broderen. [ Udskrift]

Til Frøken H. Wulff,

Nykongensgade, (den næst sidste Port)

afleveres hos Hr Etatsraad Kock i Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus