Dato: 26. august 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 26 August 1836.

Tak for Deres Hjælpsomhed, her er min Gjæld afbetalt, Renterne sætte vi til den aandelige Capital jeg skylder Dem. Veiret er slet, Sommeren sidder i Syden, det er altsaa kun de Udkaarne, som faae den Guldfugl at see. Med min Roman gaaer det fremad, men jeg veed ikke hvorledes, den tager en mørkere Farve, end jeg selv vilde. Det er jo nu slet ikke Tidsalderens Characteer og den maa man dog føie noget, dog Evangeliet maa prædikes, som det bliver givet. Jeg har fra Fru Lessøe mange Hilsener og Taksigelser til Dem og Deres Kone for Deres Venlighed mod den unge Maler. Om ikke før, saa dog med ham, maa De sende mig Brev, jeg længes saa meget derefter. Hauch skriver jeg til med det første, hils ham og Lorenzen. I "Blätter für litterarische Underhaltung", staaer en udførlig, smigrende Critik over min Roman Improvisatoren. Den er skrevet af Wilibald Alexis, men i enkelte Ting feiler han meget. Saaledes dadler han Anunziatas Død, siger den er mesterligt skildret og vilde hos Victor Hugo, have været en Skjønhed, men hos mig, er den en Feil. Det forstaaer jeg ikke! Af den franske Skuespiller Troup saae jeg een Forestilling: "Le Gamin de Paris" - det er meget godt. Bedst syntes mig Hr Delcour. Nu lev vel! hils Deres kjære Kone og Omgivning:

med sandt Venskab H.C. Andersen

[Udskrift:] S T. Hr Professor og Ridder B. S. Ingemann i Sorø. frit. heri 5 Rbdlr

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (178)

Kjøbenhavn 26 August 1836.

Tak for Deres Hjælpsomhed, her er min Gjæld afbetalt, Renterne sætte vi til den aandelige Capital jeg skylder Dem. Veiret er slet, Sommeren sidder i Syden, det er altsaa kun de Udkaarne, som faae den Guldfugl at see. Med min Roman gaaer det fremad, men jeg veed ikke hvorledes, den tager en mørkere Farve, end jeg selv vilde. Det er jo nu slet ikke Tidsalderens Characteer og den maa man dog føie noget, dog Evangeliet maa prædikes, som det bliver givet. Jeg har fra Fru Lessøe mange Hilsener og Taksigelser til Dem og Deres Kone for Deres Venlighed mod den unge Maler.

Om ikke før, saa dog med ham, maa De sende mig Brev, jeg længes saa meget derefter. Hauch skriver jeg til med det første, / hils ham og Lorenzen. I "Blätter für litterarische Underhaltung", staaer en udførlig, smigrende Kritik over min Roman Improvisatoren. Den er skrevet af Wilibald Alexis, men i enkelte Ting feiler han meget. Saaledes dadler han Anunziatas Død, siger den er mesterligt skildret og vilde hos Victor Hugo, have været en Skjønhed, men hos mig, er [det rettet til:] den en Feil. Det forstaaer jeg ikke! Af den franske Skuespiller Troup saae jeg een Forestilling: "Le Gamin de Paris" - det er meget godt. Bedst syntes mig Hr Delcour. Nu lev vel! hils Deres kjære Kone og Omgivning:

med sandt Venskab

H.C. Andersen

[Udskrift:]

S T.

Hr Professor og Ridder B. S. Ingemann

i Sorø.

frit.

heri 5 Rbdlr

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 115-17)