Dato: 9. august 1860
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

325 Fra E. Collin.

[ den 9. Aug. 1860 ].

Naar jeg concentrerer Deres endnu svevende Reiseplaner paa eet Punct, Pengespørgsmaalet, da kan jeg ikke faae andet ud deraf, end at De vil i Genf kunne disponere over 1000 R., det vil sige der eller senere andetsteds, og dette opnaaes simpelthen ved de brugelige Circulair?Anviisninger uden noget nyt lettre Nordre general, idet det, som De har, kan gjelde ogsaa for disse. Efter Deres Ønske er nu Sagen ordnet saaledes, at Privatbanken strax afsender directe til Lombard Odier & Comp. i Genf 10 Stkr. Circul. Anviisninger à 100 R.,hvilke paa Deres Anfordring udleveres til Dem, naar De melder Dem med Deres lettre d'ordre, og De kan da bruge der hvad De vil. Efter Privat bankens Forsikkring er aldeles intet andet at iagttage. Vil De forinden skrive et Par Ord til Odier for at forsikkre Dem om, at Alt er i Orden, kan De jo gjøre det; det behøves ikke, men De faaer da Leilighed til at anvende noget af det Fransk, som De har lært i Locle. Idag er det Emils Bryllupsdag, imorgen er det min (24 aarige). Jeg har Hovedpine, med hvilken jeg er

Deres

E.C.

Tak for Brevene til Jette og mig, især for det første. »Himlen« har ilde noget at bestille med Lotterigevinster; disse afhænge af Opfostringshusets Drenge.

[Herefter følger 3 Sider fra O.H. Delbanco ].

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost