Dato: 7. august 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Odense den 7 August 1836.

Med næste Post kommer jeg til Sjælland, bliver et Par Dage paa Nør­ager og træffer i Sorø sammen med Dagvog[n]en, saa at jeg vistnok om 14 Dage er hos Dem. Jeg længes nu! et ret godt Udbytte til en nye Roman bringer jeg med, ligesom Erindring om uendelig megen Forekommenhed . man, overalt har viist mig. Til Reisen tog jeg 50 Rdlr med, jeg har deraf 20 endnu 13, rimeligviis kan jeg for disse slippe hjem, men det er dog mere sikkert at faae lidt flere og derfor beder jeg Dem om De, næstkommende Fredag vil sende mig til Sorøe, post restante, 10 Rdlr. Ved min Ankomst til Byen, skal jeg betale min Vertinde for Logie, det bliver i to Maaneder 16 Rdlr, jeg maa derfor, naar jeg kommer, have 20 Rdlr til. Nu har jeg, som De veed, i Sparekassen, disse bliver jeg nød til at tage af, dersom De ikke kan - vil veed jeg De vil - undvære disse, tilsammen 30 Rdlr, til jeg af Reitzel faaer 180 Rdlr for andet Oplag af Improvisatoren. Deres lille Brev fik jeg i Svendborg, Dagen før Eduards Bryllup; det var derfor alt for seentat sende nogen Vise, men han og Jette fik hver et lille Brev. Louise gav De jo mit Epistel den 3 August? I aftes kom Prindsen her til Odense, her var reist en Æreport, og uagtet Solen ei var nede, bleve Lam­perne tændte. Om Aftenen vare Lys i alle Vinduer og Herskabet kjørte om; jeg maatte ligge af Feber, som indfinder sig hver Dag hen paa Eftermiddagen! Hils »Moderen«, jeg sender hende de første og bedste Hilsener, hun holder bestemt af mig, dog det gjør de jo Alle. For Louise er jeg ret bedrøvet, gid jeg maa finde hende og Lind raske!

Deres sønlige

H. C. Andersen

E.S Den eneste Søn, hjemme, hilses!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter