Dato: 30. juli 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Hanck
Sprog: dansk.

Til

Jomfru Louise Hank afleveres hos Hr. Adjunkt Hank Overgade i

Odense

frit.

Lykkesholm den 30 Juli 1836

Hvad siger De om Veiret? Det er den første Sommerdag i Aar! Træerne ere i et Blad af Kirsebær, Levkoyerne opfylde Luften med Duft. Jeg har ellers i Nat lidt den brillanteste Feber. Jeg gik nemlig igaar ud i en yndig Søe, hvor der var kolde Kildevæld, i den Tanke at imponere Forkjølelsen, eller rettere være original og nu har jeg havt det saa varmt at jeg første Gang har klaget over Varme. Mandag morgen kjører jeg til Broholm og Tirsdag eftermiddag til Svendborg. Dersom der er kommet Breve til mig, da er jeg inderlig videbegjærlig og beder meget at de maa blive sendte til Svendborg post restante, dog ikke senere, end Onsdagaften, thi Torsdag var det mueligt at jeg alt var paa Veien til Odense. Hils dem Allesammen fra Bedstemoderen til Haabet og Smut og tænk venligt paa den

"utaalelige" H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus