Dato: 12. juni 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Meiningen 12 Juni 1860.

Kjære Hr Henriques!

Igaar kom jeg til Eisenach og overraskedes ved der at finde Brev fra Dem, jeg havde da allerede skrevet vedlagte Brev til Deres fortræffelige Kone, men nu er det mig en Trang at tilføie nogle Ord og hele mit Hjertes Tak til Dem for den venlige Overraskelse med Brev. i Eisenach erfarede jeg at Storhertugen af Weimar netop Dagen forud var reist til Schweitz og saa satte jeg mig strax paa Jernbanen, kom i Formiddags til Meiningen der ligger venlig og hvor jeg hos to af Brødrene Møller har spiist til Middag, den ene er gift og har en net lille fransk Kone, der taler Tydsk og livlige Børn have de. Vi talte meget om Kjøbenhavn, og Brødrene sender Dem og Deres Frue mange venlige Hilsener. Tilgiv at dette Brev ikke er beklippet, min Sax er borte, jeg kan ingen opdrive i Hotellet og heller vil jeg at Brevene kommer afsted, end det venter til jeg har kjøbt en Sax. -

Hils nu alle Kjære, kys de søde Børn! seer De Carl Hartmann, da giv ham fra mig en Bouquet Hilsener hjem med til Familien og naar De glæder mig med Brev, da send det "poste restante München". Nu flyver jeg derhen over Nürnberg og bliver vist en 14 Dage i München før jeg besøger Tyrol og Schweitz. Er det bedre med Arnesen, da hils ham fra mig! Og nu Gud glæde og velsigne Dem og Deres!

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 8-9)