Dato: 28. maj 1860
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 28/5 60.

Gode, kjære Professor Andersen!

De kan virkelig ikke faa Lov til saaledes at forlade Danmark uden Meddelelse derom til Deres Tilhængere og Venner – og da jeg er saa dristig at regne mig i deres Tal, saa var det naturligviis med levende oprigtig Interesse at jeg af Frøken Falbe41 for­drede en nøiagtig Beretning om Deres Sommer Planer, i hvilke hun jo paa Jernbanen til Sorø havde gjort et lille Indblik. – Hvorlænge De bliver i Sorø vidste hun ikke, men da jeg i Aftes med hende og Wanda talte om Dem kjære Professor! – saa var det intet Sag for mig at love min Søster i Dag at vilde skrive til Dem, for at spørge Dem om De ikke for vor Skyld – ja for min søde Wandas Skyld, hun jublede ved Tanken om Muligheden af hendes Ønskes Opfyldelse – vil blive lidt længere paa Sjælland og da tilbringe de Dage paa Holsteinborg. De veed nok at jeg er saa riig at være i Besiddelse af et saadant Tilsagn, men muligviis passer det Dem ikke nu at indfri det; dog hvis De vil glæde Nogen ved et Besøg, saa vær sikker paa at Holsteinborg samt alle dets Beboere med sand Taknemmelighed byder et hjerteligt Velkommen til den herlige Digter som uudslettelig har skrevet sit Navn i alle Hjerter .... Deres lille Gudsøn siger: »Grecy (saaledes forkorter han Chri­stian Christoff) længes efter Professor Andersen!« tør det Samme forsikkres Dem af hans Forældre ved

Deres hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus