Dato: 21. maj 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 21 Mai 1860.

Kjære Fru Henriques!

Flere Uger har min Forkjølelse varet ved, endnu er den ikke hævet og i den sidste Tid leed jeg af Krille-Hoste saa det var en Plage at tale, jeg kom derfor ikke til Nogen. Endelig i Torsdags aflagde jeg da Besøg i Deres Hjem, ringede forgjæves, ligesaa i Løverdags, men da det gik ikke bedre i Dag, hørte jeg mig for paa første Sal og fik da at vide, at De var taget paa Landet. Det gjør mig meget ondt at jeg saaledes ikke faaer Dem og Deres Børn at see, før jeg reiser; der er ikke Tanke om at komme ud til Dem, det jeg saa gjerne vilde, men nu har jeg i disse sidste Dage uendeligt meget at tage vare, og rask er jeg ikke. Paa Fredag Middag tager jeg til Sorø og derfra i Pintsen til Basnæs og ud i den vide Verden, De skal faae Brev fra mig, Deres og Hr Gemals Adresse er jo "Vimmelskaftet No. 19". Vil De kysse Deres Dreng og Smaapiger fra mig, Deres Mand haaber jeg at see her i Byen. Min Improvisator gjemmer De nok til jeg kommer hjem. Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Vil De hilse Frøken Melchior!

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 2-3)