Dato: 17. juli 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Hanck
Sprog: dansk.

Klokken 7 indtraf en Indbydelse. Deres Søster neier og jeg siger ­Nei! Jeg er indbudet af Hansens, som ere her ude med Vogn, men jeg er blevet saa forkjølet af det velsignede danske Sommerveir at jeg maa ligge og drikke Hyldethee vil De mælde dette til Schønheider og udtrykke min Bedrøvelse over alle de Uheld, naar denne fortræf­felige Familie ere saa artige at indbyde mig!

Deres hengivne

Digter

som fryser!

Lykkesholm den 17 Fryse Dag i Frysemaaneden 1836.[17-07-1836]

Tekst fra: Solveig Brunholm