Dato: 11. juli 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Madseline Hanck
Sprog: dansk.

Lykkesholm, Mandagmorgen (Juli 1836)

Kjære Mad: Hanck!

Tak for de venlige Linier de forundte mig, det var det før­ste Brev jeg har faaet fra Dem, jeg skal derfor ogsaa opbevare det. Igaar var det min Hensigt at arivere til Tolderlund, men saa ariverede her et stort Selskab i Anledning af en Gjæst, som ligerviis var arriveret. Nu skulde jeg da idag kjøre med Hansens eller Beckers til Odense, men Becker har den hansenske Familie hjem i sin Vogn og Hansen gaaer til Nyborg. "Nu kjører jeg Ungdommen ind til Markedet" siger Fru Lindegaard, de skal alt komme afsted paa Torsdag, saa er det kun at lægge to Dage til Tirsdag og Onsdag, kjør da med!" Vil De altsaa arangere for mig en venlig Modtagelse i Tolderlund Torsdag, og maa jeg Markedsdagen indvitere mig hos Dem til Middag, saa skal De faae to gode Capitler af den ny Roman, der bestemt skal være ligesaa velsmagende, som Improvisatoren. Jeg studerer ret Skovnaturen herude og derfor har jeg / ladet mig overtale til denne lange Dvælen; - Gid De i Dag maa have puttet et Brev i Posttasken til mig og ikke klogeligt lagt det af, da jeg jo rigtig nok er i Vente. Jeg har besøgt flere Landsbykirker og i dem Alle fundet Madonna med Barnet, det kommer da i Romanen hvor Heltinden heder Naomi. De maa da nu heller ikke vente at det er saa meget jeg har skrevet. Nei, to nette smaa Capitler. Jeg takker Thea for det ny Testament, det kunde have været meget godt, da jeg her læser Straus. Jettes Digte vilde alletider have interesseret mig og de nordiske Sagaer kunde jo have været gode om Aftenen, for at faae mig i Søvn. (Jeg kan nu ikke more mig ved dette Helte-Drikke og hikke Væsen). Hils paa Tolderlund og hils i Deres egen Stue, men især tænk med Venlighed paa

Digteren.

Tekst fra: Solveig Brunholm