Dato: 14. juni 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna de Klauman
Sprog: dansk.

Til Frederiks Moder

Fromt nævnede han Jesu-Navn

Og gik da fra sin Moders Favn,

Hen til Gud Faders Hjerte!

Halv Barn endnu med Barnets Sind,

Han gik til Livets Glæde ind,

Kan det dig volde Smerte?


Hvad her er bittre lange Aar,

I Himlen, som Minuttet gaaer,

Der skal Du ham gjenfinde!

Og Du vil frydes ved hans Blik,

Og glædes, at han forud gik,

Dit Tab - var just at vinde.


Dog Moder Hjertets Sorg er stor!

Men hvo, som fast paa Herren troer,

Ham ogsaa Trøst han skjænker!

Nu står den vished mere klar,

Udødelighed Sjælen har,

En Sjæl hist paa dig tænker!Tekst fra: Ejnar Askgaard