Dato: 28. december 1859
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

318. Fra E. Collin.

Faders Fødselsdag feires sandsynligviis hos Gottlieb og saaledes, at (lige som sidst hos mig) alene de Ældre ere til Middag, og de Yngre komme om Aftenen. Herefter indretter De vel saaledes Deres Vise. Nogen egentlig Munterhed venter jeg mig ikke ved denne Leilighed, thi i Grunden troer jeg, at Fader helst vil have Ro, men at han ikke vil forstyrre den vante Skik; jeg er naturligviis saameget mindre oplagt til at bære mig ad som jeg plejer ved disse Leiligheder, og da jeg ikke er bøielig nok til at stemme Tonen om, eller rettere, da Instrumentet kun har een Stræng, som ikke passer, saa bliver det nok denne Gang liggende i Skuffen.

Jeg skal undersøge, om det gaaer an, at jeg paa Deres Vegne ansøger om Tilladelse til at bære Maximilian?Ordenen samt om det ikke er nødvendigt at Udnævnelses?Papirerne følge med; og disse har De jo selv. I sidste Tilfælde ønsker jeg at vide, om De vil have Sagen fremskyndet inden De kommer herind, thi da skal jeg sende Dem en Concept og De kan da lade hente fra Skjelskør et Stk. Stempletpapiir til 4 Kl. No 4 O: 42 b, hvorpaa den skrives. Jeg vilde dog imidlertid have forsøgt at indgive Ansøgningen, hvis jeg havde havt Deres Udnævnelsespapirer; men uden disse tør jeg ikke.

28/12 59.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost