Dato: 13. december 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 13 December 1859 Kjære Fru Scavenius! Om Gud vil, kommer jeg i næste Uge til Basnæs hvor jeg veed at De og Deres venligt see mig! tak derfor! tak for al Deres Naades Deeltagelse og Godhed for mig. Det er min Bestemmelse at reise fra Kjøbenhavn Løverdag Middag ud til Sorø og der at blive hos Ingemanns til Tirsdag den 20de; tør jeg nu haabe at faae et Par Ord fra Deres Naade eller Frøken Luzia, at jeg kan vide om De, som De altid godhedsfuld pleier, vil lade Deres Vogn afhente mig, og hvor jeg tør vente den, enten i Sorø, eller i Slagelse eller i Corsøer, næstkommende Tirsdag den 20de December. Kommer Vognen til Sorø da er jeg hos Conferentsraad Ingemanns og vilde gjerne naae Basnæs til Middags Spisetiden, kommer Vognen til Slagelse eller Corsøer, da skal jeg indtræffe der med Morgentoget fra Sorø den 20de. Tør jeg vente et Par Ord her i Kjøbenhavn med Posten der kommer her Fredag. Min lille Ven Otto haaber jeg har modtaget de nye Eventyr. Min hjerteligste og bedste Tak og Hilsen til Deres Naade og alle kjære paa Basnæs. Deres taknemlige

ærbødige H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus