Dato: 24. september 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 24 Sept 1859

Kjære Ven!

Allerede ind i den anden Uge er jeg her i Kjøbenhavn og har endnu ikke skrevet Dem til, men jeg har havdt saa meget »Intet at bestille«, at Tiden er flyvet hen; de mange Indtryk fra Jyllands Reisen fylde mig, opsvulme og ville dog ikke ret tage Skikkelse, men det skeer nok, vil jeg haabe; jeg har slet ikke følt mig hyggelig i mit Hjem, mine Værelser har jeg ikke kunnet fløtte ind i, uagtet jeg allerede i August mældte at jeg kom hjem den første September og indtraf først den 13de; min Vertinde der har faaet Betændelse i Underlivet kunde ikke sove i sit Soveværelse ud til Gaarden, havde derfor taget mit og tør endnu ikke fløttes,jeg fandt altsaa kun eet af mine Værelser til min Raadighed, og det er mig, som blivende Sted, lidt uhyggeligt; nu flyver jeg derfor lidt ud igjen, maaskee at jeg paa Hjemfarten, som jeg haaber, kan gjøre en lille Afstikker til Sorø, ikke sandt, De og Deres Frue, ville som altid venligt see mig en Dags Tid eller to, men jeg skal nok skrive senere, naar jeg rimeligviis kommer. Fru Heiberg træder op den 5 October i »Bagtalelsens Skole«, jeg glæder mig der til. - Et originalt Drama, »Ved Solens Nedgang«, man siger af Brosbøll, er under Indstuddering. Gamle Collin, ligesom ogsaa Jerichaus have bedet mig sende Hilsener. Paa Christinelund hos Jonna Stampe er der trist i denne Tid, Jonna har mistet sin mindste lille Pige, Barnet døde forrige Uge af Hjernebetændelse. Begge Jonnas Forældre ere i denne Tid derude. - Bring Deres Kone min hjertelige Hilsen, hun og De være takket for al den Venlighed, den Deeltagelse jeg møder hvergang jeg paa min Flugt flyver ind til Sorø. Det er saa velsignet at see milde Øine, at vide at man er rigtig velkommen og det fornemmer og veed jeg hos Dem Begge. Nu Gud bevare og glæde Dem!

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 24 Sept 1859

Kjære Ven!

Allerede ind i den anden Uge er jeg her i Kjøbenhavn og har endnu ikke skrevet Dem til, men jeg har havdt saa meget "Intet at bestille", at Tiden er flyvet hen; de mange Indtryk fra Jyllands Reisen fylde mig, opsvulme og ville dog ikke ret tage Skikkelse, men det skeer nok, vil jeg haabe; jeg har slet ikke følt mig hyggelig i mit Hjem, mine Værelser har jeg ikke kunnet fløtte ind i, uagtet jeg allerede i August mældte at jeg kom hjem den første September og indtraf først den 13de; min Vertinde der har faaet Betændelse i Underlivet kunde ikke sove i sit / Soveværelse ud til Gaarden, havde derfor taget mit og tør endnu ikke fløttes, jeg fandt altsaa kun eet af mine Værelser til min Raadighed, og det er mig, som blivende Sted, lidt uhyggeligt; nu flyver jeg derfor lidt ud igjen, maaskee at jeg paa Hjemfarten, som jeg haaber, kan gjøre en lille Afstikker til Sorø, ikke sandt, De og Deres Frue, ville som altid venligt see mig en Dags Tid eller to, men jeg skal nok skrive senere, naar jeg rimeligviis kommer. Fru Heiberg træder op den 5 October i "Bagtalelsens Skole", jeg glæder mig der til. - Et originalt Drama, "Ved Solens Nedgang", man siger af Brosbøll, er under Indstudering. Gamle Collin, ligesom ogsaa Jerichaus have bedet / mig sende Hilsener. Paa Christinelund hos Jonna Stampe er der trist i denne Tid, Jonna har mistet sin mindste lille Pige, Barnet døde forrige Uge af Hjernebetændelse. Begge Jonnas Forældre ere i denne Tid derude. - Bring Deres Kone min hjertelige Hilsen, hun og De være takket for al den Venlighed, den Deeltagelse jeg møder hvergang jeg paa min Flugt flyver ind til Sorø. Det er saa velsignet at see milde Øine, at vide at man er rigtig velkommen og det fornemmer og veed jeg hos Dem Begge. Nu Gud bevare og glæde Dem!

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Konferentsraad B. S. Ingemann /

[Udskrift:]

Hr Konferentsraad B. S. Ingemann

Ridder af flere høie Ordener

i Sorø

(fra H. C. Andersen)

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 552-54)