Dato: 16. september 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16 Sept 1859 Kjære Fru Scavenius! Da jeg i Jylland lige til de sidste Dage var uvis om Veien jeg tog hjem, skrev jeg ikke derfra til Basnæs, for at erfare om De var kommet tilbage, men lagde Veien lige til Kjøbenhavn. Paa Dampskibet erfarede jeg af Deres Naades Familie som var paa Reise til Dem at De var hjemme, men da jeg nu ikke havde meldt mig blev jeg ved min Bestemmelse at tage lige til Kjøbenhavn og derfra tillade mig aat skrive et Par Ord, for at erfare til hvilken Tid ind i Oktober Deres Naade enndu er paa Basnæs og til hvilken Tid, efter at De er afreisst, jeg kunde finde Dem igjen vendt tilbage. Jeg længes naturligviis meget efter at see Dem, tale med Dem og Deres, fortælle om de smukke Dage jeg har tilbragt i det interessante Jylland. Jeg har der mødt uendelig megen Velvillie og hædrende Opmærksomhed; man har været mageløs god mod mig! naar man saaledes løftes, føler man sig ganske lille derved. Bring Luzia min Tak for Brevet hun glædede mig med fra Føhr, ligesom jeg tillader mig at tilføie min ærbødige Hilsen til Frøken Düring. Jeg glæder mig til at Deres Naade vil se mig paa Basnæs endnu engang før Sommeren ganske ender og at jeg træffer sammen med Miss Dunlup og Hr Ferslev, til dem begge ligesom til den kjære lille Otto mange Hilsener, saa ogsa til Baron Düring-Rosenkranz. Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus