Dato: 22. april 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøb: 22 April 1836.

Kjære Hr Professor!

"Farvel! lykkelig Reise hjem!" maa jeg nok begynde mit Brev med, da jeg ikke mundtligt fik sagt det. Onsdag var en forhexet Dag. Bogbinderen havde lovet mig et Exemplar til Dem og eet til Prinds Christian, hos denne havde jeg alt mældt mig til en bestemt Tid; jeg fik ingen Exemplarer, maatte selv til Bogbinderen. Henimod tolv skulde jeg faae, men der kom kun eet, det til Prindsen, jeg travede der ud, maatte vente syv lange og syv brede, han var i Statsraadet, dette fik ingen Ende og Klokken blev henimod tre, paa denne Tid skulde jeg til Ørsteds, og da jeg formodede at De og Deres Kone, paa den Tid alt var borte, vilde jeg ikke i den meget afmaalte Tid, søge efter Dem, men heller nu med første Post sige: Farvel og sende Dem mit yngste Barn, der bringer Dem og Deres kjære Kone mine bedste, venligste Hilsener. Jeg har stor Længsel efter at høre Indtrykket, skriv mig til derom, saa snart De kan. Mit Stykke: "Skilles og mødes", gik Onsdagaften, 2den Gang og fik udeelt Bifald. Heiberg har slaaet Overskou, som Polemiker ihjel; (siger Flyveposten jeg synes slet ikke derom. Det bedrøver mig næsten. Jeg stoler paa Deres venlige Løfte, at "Margrethe" besøger mig. Det er en Characteer, som interesserer mig meget, Øehlenschlægers dramatiske Behandling har mange høist poetiske Steder, men der maa kunde blive flere, efter min Individualitet, i et episk Digt. Hils Deres kjære Kone og Søster fra mig. Bring Hauch et venligt god Dag, ham haaber jeg at høre fra ved Leilighed.

Lev vel! af ganske Hjerte Deres hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (163)

Kjøb: 22 April 1836.

Kjære Hr Professor!

"Farvel! lykkelig Reise hjem!" maa jeg nok begynde mit Brev med, da jeg ikke mundtligt fik sagt det. Onsdag var en forhexet Dag. Bogbinderen havde lovet mig et Exemplar til Dem og eet til Prinds Christian, hos denne havde jeg alt mældt mig til en bestemt Tid; jeg fik ingen Exemplarer, maatte selv til Bogbinderen. Henimod tolv skulde jeg faae, men der kom kun eet, det til Prindsen, jeg travede der ud, maatte vente syv lange og syv brede, han var i Statsraadet, dette fik ingen Ende og Klokken blev henimod tre, paa denne Tid skulde jeg til Ørsteds, og da jeg formodede at De og Deres Kone, paa den Tid alt var borte, vilde jeg ikke i den meget afmaalte Tid, søge efter Dem, men heller nu med første Post sige: Farvel og sende Dem mit yngste Barn, der bringer Dem / og Deres kjære Kone mine bedste, venligste Hilsener. Jeg har stor Længsel efter at høre Indtrykket, skriv mig til derom, saa snart De kan. Mit Stykke: "Skilles og mødes", gik Onsdagaften, 2den Gang og fik udeelt Bifald. Heiberg har slaaet Overskou, som Polemiker ihjel; (siger Flyveposten jeg synes slet ikke derom. Det bedrøver mig næsten. Jeg stoler paa Deres venlige Løfte, at "Margrethe" besøger mig. Det er en Characteer, som interesserer mig meget, Øehlenschlægers dramatiske Behandling har mange høist poetiske Steder, men der maa kunde blive flere, efter min Individualitet, i et episk Digt. Hils Deres kjære Kone og Søster fra mig. Bring Hauch et venligt god Dag, ham haaber jeg at høre fra ved Leilighed.

Lev vel!

af ganske Hjerte Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 109-10)