Dato: 16. august 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Frederikshavn 16 August 1859.

Kjære Etatsraad Drevsen!

Fra et af de smukkeste Steder i Danmark, de maleriske Banker ved Bangsbo, tæt ved Frederikshavn, et Punkt hvorfra hele Skagen viser sig som en sneehvid Stribe og jeg øinede det ny Fyrtaarn, sender jeg Dem denne Bouquet Markblomster, dem jeg plukkede for et Par Timer siden. Overauditeur Uldalls som jeg boer hos kjørte mig der hen, det er min første Udflugt, siden jeg kom / til Frederikshavn; jeg har ligget til Sengs været meget angrebet; mit Bryst er endnu daarligt og jeg har lidt Feberkulde, men desuagtet, Lægen siger jeg tør vove det, gaaer jeg, om Gud vil, imorgen til Skagen og bliver der til Fredag; den unge Hr Uldall følger med; Faderen kjører os Halvveien, siden tager jeg Extrapost, man venter mig med megen Hjertelighed dernede hører jeg. De maa endelig besøge Frederikshavn og see dette Pragt Exemplar af dansk Deilighed, det har Havet og dertil al Silkeborgs Skjønhed. Gid mine Blomster naar de komme til Dem see saa godt ud som de gjør i dette Øieblik i den røde Aftensol, de sige Dem at jeg hjerteligt tænker paa Dem og alle Deres; Jette Collin har vel mældt om mig, af mit sidste Brev til hende.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

[I Marginen af Brevets anden Side:] Fru Hanne og Sophie Rørby hilse!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 605-06)