Dato: 1. august 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

339. Til Jonas Collin.

Børglum-Kloster den 1 August 1859.

Min hjerteligste Tak for Deres kjære Brev, det jeg modtog i Aalborg, kort før min Afreise. Deres Svigersøn Drevsen, vil jeg haabe, nu er aldeles vel, og at Alt i Hjemmet er ved det gode Gamle. Behageligst har mig været Opholdet paa Nørre-Wosborg; de fortræffelige Mennesker levede ganske for at glæde mig og at gjøre mig Dagene der til Festdage. Vi besøgte sammen Kronheden, Hamlets Grav, Klitterne ved Huusby og dernæst Bovbjerg. Tang med Frue fulgte mig dernæst til Lemvig hvor jeg i Løverdags otte Dage Klokken tre om Morgenen gik ombord, forbi Struer, Thisted og Løgstør, til Aalborg; der traf jeg hos Dahlstrøms Enken Fru Ørsted, Mathilde og Excellensen Ørsted, som nok blive der endnu til næste Løverdag. I Torsdags blev jeg af Byens Sang-Forening hædret med en Serenade og et skingrende Hurra, som jeg gik ned til Forsamlingen og takkede for. Ørsteds og Dahbtrøms sade oppe i Vinduerne og hørte derpaa. Rottbøll hentede mig paa den anden Side Fjorden, i NørreSundby og ved Sol-Nedgang naaede vi i forgaars Børglum Kloster, der ligger meget høit, ingen Træer øines, men rundt om er Korn- og Raps-Marker; jeg kan see fra mit Soveværelse, det udstrakte Vesterhav, her er koldt og blæsende; jeg har nu paa fjerde Uge gaaet med en stærk Snue og er meget forkjølet, men jeg lader staae til. Denne Uge bliver jeg her og vil da Gud, saa reiser jeg op til Skagen, der nok er det Interessanteste her i Jylland. Vedlagte Brev til Deres Datter Fru Lind, ønskede jeg maatte komme i hendes Hænder den 3die August, hendes Fødselsdag, men det er nok ikke rimeligt at det saa betids naaer Kjøbenhavn. Vil De hilse Deres Børn, Svigersøn og Svigerdøttre ligesom Sønnerne i Huset. Indtil videre beder jeg om at Breve til mig sendes til [Resten af Brevet fraklippet]

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus