Dato: 30. juli 1859
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

311. Fra Henriette Collin.

Søndag 30te juli [1859]

Jeg har i dette Øieblik modtaget en Omfavnelse fra Dem kjere Andersen og takker hjertelig for den som for enhvær venlig Tanke, De sænder til mig og Mine.

Igennem Deres sidste Brev til Adolph veed jeg hvor glade Jyderne ere ved at see Dem og jeg synes det er saa rart at ikke al den Jubel der møder Dem paa Deres Reiser'ndash;skal være paa et fremmed Sprog men ogsaa en gang lyde kraftigt i Deres eget.–Blom fortalte at De forleden fik en Serenade i Aalborg og at De paa Børglum ogsaa ville være hos Mennesker som glædede dem uendelig ved Deres Besøg.

Alt er ved det Gamle herhjemme og Adolph og Ingeborg begge raske igjæn'ndash;den Første efter et hæftigt Cholerine Anfald'ndash;Han hilser og takker meget for Deres Brev og beder mig sige Dem at De dog endelig maa besøge Vildmosen som De er, eller kommer i Nærheden af.–Kommer De paa Deres Reiser til Fru Læssøe'ndash;? eller er De langt fra hendes Egn.

I Aftes meddelte Berling som De vel har læst'ndash;at Fru Heiberg kommer igen. Det er deiligt!–

Skrive gjør De sagtens ikke kjere Andersen'ndash;men samler Stof det gjør De ganske vist og af den Blomst De nu sætter, kommer da den deilige Frugt

til Vinter.

Blom fortalte at De havde stor Lyst til at tage til Paris'ndash;og jeg synes ogsaa at fra Skagen til Paris kunne være meget tiltalende,–dersom denne Idee bliver til Virkelighed saa fortæller De mig det i Deres næste Brev som jeg glæder mig til snart at see.......

Jonas har været paa Andejagt med sin Fader og Theodor hos Grev Lerche og moret sig fortræffeligt, nu er han hos Wanchers hvor han som De veed er i sit Element og hvor han er fortrolig Ven af hvert enkelt Individ i den hele Familie ligefra den Ældste til den Yngste'ndash;Louise tager snart til Christinelund for at holde Huen til Jonnas lille Pige'ndash;Jeg er meget angst for at den gamle Baronesse skal finde Mishag i hendes Person og være ubehagelig imod hende, da Louise er særdeles oplagt paa »Ikke at taale Noget!«

Farvel kjere Andersen, med venligst Hilsen fra alle Mine er jeg

Deres hengivne

Jette Collin.

[I Margen:] Jerichau har frasagt sig Directør Posten ved Academiet og er i sit allersorteste humeur, hans Stakkels Kone! beklager jeg hjerteligt.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost