Dato: 28. juli 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Jørgen Swane
Sprog: dansk.

9426

Aalborg den 28. Juli 1859

Kjære Ven!

Nu har jeg været i Jylland allerede over sex Uger, tilbragt 16 uforglemmelige Dage paa Nørre-Vosborg, hos en høist elskelig Familie og daglig seet der omkring noget Nyt og Interessant; jeg har besøgt Bovbjerg, Husby-Klitterne, Hamlets Grav og det gamle "Ramme-Dige"; den sidste Uge har jeg tilbragt hos min Ven Dahlstrøm i Aalborg, hvor ogsaa Ørsteds er i Besøg, overmorgen gaaer jeg herfra til Børglum-Kloster, bliver der en otte Dage og besøger saa Skagen; før Alt er besørget indser jeg nok at jeg er langt inde i August, men det ligger mig dog meget paa Hjertet, før jeg forlader Jylland at kune være to eller tre Dage hos Dem, tale med Dem og Deres Kone og see min kjære lille Daniel og hjans Brødre. Vil De i et Brev sige mig hvorledes jeg bedst gaaer til Deres Præstegaard, enten fra Randers eller fra Viborg, skriver De strax da send Brevet til Børglum-Kloster ved Hjørring, men kommer det ført afsted efter den 4. August, er det vist bedre det gaar til Aalborg poste restante. Uvist er det vel om jeg kommer, men Lysten til at komme er meget stor, i ethvert Tilfælde hører De endnu engang fra mig her nordpaa.

Hils paa det hjerteligste Deres kjære Kone og Børnene, vil Gud ses vi.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost