Dato: 1. juli 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

334. Til Jonas Collin. Silkeborg den 1 Juli 1859;

Min kjære faderlige Ven!

Tak for de tilsendte Breve; hver Gang jeg udenpaa. disse seer Deres Haandskrift, slutter jeg at De er vel, hvorom Fru Gusta Collins Brev har givet mig Vished. Paa Mandag reiser jeg til Nørre Vosborg ved Ringkjøbing, tør jeg bede om at Breve indtil den 10 Juli sendes der hen, senere derimod til Aalborg. Storhertugen af Weimar har i disse Dage mi­stet sin næstældste Datter og sin Moder, jeg havde forleden Brev fra ham, han er meget bedrøvet. Her hos Drevsens er Familieglæde, imorges fik den unge Fru Drevsen.en Datter og befinder sig vel. Fra gamle Fru Bindesbøl har jeg særdeles Hilsener til Dem, hun var her et Par Dage hos sin Søn. Gud glæde og bevare Dem!

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Vil De hilse Fru Petersen at jeg paa Mandag i Herning, ret vil tænke paa hende, da hun jo har levet der.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus