Dato: 23. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: A. E. Tang
Sprog: dansk.

Silkeborg den 23 Juni 1859.

I forgaars kom jeg her til Sikeborg og tænker nu at være hos Dem den fjerde eller femte Juli, den Tid, jeg efter Deres venlige Skrivelse veed at De er hjemme; jeg skal i næste Uge nærmere skrive nøiagtig Dagen og omtrent Tiden paa samme, at jeg indtræffer i Herning. Dette Brev lader jeg gaae over Ringkjøbing og ligesaa det efterfølgende der sendes et Par Dage forud min Ankomst, Brevene ville jo ad den Vei sikkert naae Nørre Vosborg. Meget glæder jeg mig til dette Besøg Vesterpaa, og haaber at jeg ikke er Dem og / Deres til for stor Uleilighed. Forvisset er jeg om at De venligt seer mig, ligesom jeg særdeles glæder mig til dette Besøg. Dette lille Brev faaer De vel før Deres Reise til Haderslev og efter som jeg har forstaaet er De tilbage derfra til den 4de Juli.

Min ærbødige hjertelige Hilsen til Dem og Deres Frue!

Med Tak og Hengivenhed

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Silkeborg den 23 Juni 1859.

I forgaars kom jeg her til Sikeborg og tænker nu at være hos Dem den fjerde eller femte Juli, den Tid, jeg efter DerEs venlige Skrivelse veed at De er hjemme; jeg skal i næste Uge nærmere skrive nøiagtig Dagen og omtrent Tiden paa samme, at jeg indtræffer i Herning. Dette Brev lader jeg gaae over Ringkjøbing og ligesaa det efterfølgende der sendes et Par Dage forud min Ankomst, Brevene

ville jo ad den Vei sikkert naae Nørre Vosborg. Meget glæder jeg mig til dette Besøg Vesterpaa, og haaber at jeg ikke er Dem og / Deres til for stor Uleilighed. Forvisset er jeg om at De venligt seer,

mig, ligesom jeg særdeles glæder mig til dette Besøg. Dette lille Brev faaer De vel før Deres Reise til Haderslev og efter som jeg har forstaaet er De tilbage derfra til den 4de Juli.

Min ærbødige hjertelige Hilsen til Dem og Deres Frue!

Med Tak og Hengivenhed

H.C. Andersen'

Tekst fra: Silkeborg Bibliotek (web)