Dato: 15. juni 1859
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

307. Fra E. Collin.

Som De veed, er Deres Tilgodehavende hos mig efter meddeelt Beviis


2500 R.
og contant efter Terminen 84 R 64 ß
i Obligationer nominelt1550 -
I Sparekassen har De 3321 - 29 -
7445 R. 93 ß

Dette skriver jeg i et særskilt Brev, til Dem og ikke paa en Seddel i Jettes Brev; thi det kommer jo ingen Andre ved, hvad De eier.

Jeg er ifærd med at reise til Hamborg.

Alt vel herhjemme. Deres

d. 15 Junii 1859. E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost