Dato: 9. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør den 9 Juni 1859.

Kjære Ven!

Lykke og Velsignelse i Deres nye Hjem! min hjerteligste Lykønskning sender jeg Dem og Deres Kone! mine Tanker var hos Dem den første Juni; om Aftenen kom jeg da ud til Ingemanns, jeg sagde ham at det var Deres Bryllupsfest, næsten skulde jeg troe, at han har skrevet til Dem og bragt sin Hilsen. De er altsaa nu Ægtemand, har et nyt, eget Hjem, hvor Alt straaler i Ungdoms Glands og bedst af Alt derunder, et trofast, deeltagende Hjerte, det er visseligt det Herligste man her i Verden kan opnaae, De kan tro at Pebersvenden, den eensomme Gamle, har sin tunge Byrde, den bliver jo ikke deelt. Lad nu det deilige Sommervair skinne med ind i Deres unge Ægteskabs Dage; lidt flyve De vel ud paa Landet, Skoven er i sin bedste Pragt og der er lang, lang Tid til Løvet gulner. Jeg bliver her paa Basnæs til omtrent den 20de Juni, saa besøges Silkeborg og Vesterhavet; derovre haaber jeg at finde, om ikke Skatte i Flyvesandet, saa Stormvinger der bærer Rigdomme, en heel Bouquet nye Eventyr og Historier, to af den humoristiske Slags har jeg allerede lagt hen. "Pen og Blækhuus", samt "Deilig"; denne Gang ønskede jeg nok at Mængden blev af de spøgende henflaggrende Historier, at om sidste Hefte i Bindet, kunde siges "Nachspielet var det artigste". Bring Deres Moder, Broder og Søstre min venlige Hilsen! jeg vil haabe at Lieutenant Jøhnke befinder sig nu mere vel! Kjender han lidt til mig da send ham min deeltagende Hilsen; og nu lev vel! Gud glæde og bevare Dem og Deres kjære Kone.

Hjerteligst

H.C. Andersen Til Hr Carl Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm