Dato: 27. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 27 Mai 1859

Kjære Ven!

Gud glæde og velsigne Dem i det ny Leveaar som nu ruller op! min hjerteligste Lykønskning sender jeg Dem. Vor Herre lade os en god Tid beholde Dem! bring min Hilsen til Deres Frue. Onsdagaften med det sidste Tog haaber jeg at være hos Dem. Naar De læser dette lille Brev, kjører jeg rimeligviis paa Landeveien ud til Frederiksborg, hvor jeg skal læse for Kongen mine senest skrevne: "nye Eventyr og Historier". Med Tankerne er jeg ved Deres Fest! gid De ret føle Dem glad og tilfreds.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 539)