Dato: 25. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 25 Mai 1859

Kjære Ven!

Paa Løverdag, netop Deres Festdag, er jeg af Kongen kaldet til Frederiksborg, Hans Majestæt vil høre mig læse mine sidste "Historier"; i Tankerne besøger jeg Dem og glæder mig til det Udtryk af Deeltagelse og Kjærlighed De af de mange, mange Venner den Dag møder; jeg kommer nu, post festum, men vistnok saa hjertedeeltagende som Nogen; det var mit Ønske at være hos Dem Middag den 1ste Juni, men netop paa den Tid har Theatret sit Jury-Møde, jeg haaber imidlertid at Intet er i Veien for at jeg samme Dag kan komme med / Aftentoget, det er jo i Sorø før Klokken ti; da jeg nu kommer saa seent paa Dagen (Onsdag) vil det være mig alfor jagende at følge min første Bestemmelse, den at tage afsted igjen Fredag Morgen, jeg bliver derfor fra Onsdag-Aften til Løverdag-Morgen, De og Deres kjære Kone vil jo nok beholde mig to hele Dage, een kun, synes mig alfor kort. Hartmann og Windings Musik til Bournonvilles Ballet er characteristisk og smuk; Hartmann den ældre har leveret en yndig Musik til Intermedium i Kildereisen! Den ægyptiske Prinds her var, fik jeg da at see, han var særdeles tyk; jeg spiiste med ham hos Kongen, vi vare over to hundrede Mennesker, to Orchestre spillede, det Hele havde noget / Festligt. Meget glæder jeg mig nu til min Reise mellem de jydske Klitter og haaber der at vinde Stemninger til een eller anden god Digtning. Bring Deres Kone min hjerteligste Hilsen, ligesom ogsaa andre Venner i Sorø. Fra Hartmanns har jeg mange Hilsener, de tænke paa snart at flyve til deres Sommerglæde: Roeskilde; og nu, lev vel!

Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen.

E.S

Altsaa, om Gud vil, sees vi Onsdag-Aften, den første Juni.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 536-38)