Dato: 24. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: A. E. Tang
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 Mai 1859.

Høistærede Hr Etatsraad Tang!

Min hjerteligste Tak for Deres venlige Skrivelse og den Gjæstfrihed at De vil modtage og beholde mig et Par Dage; jeg forestiller min Ankomst til den Tid de bedst kan modtage mig og kommer altsaa, om Gud vil, den fjerde eller femte Juli; et Par Dage forud skal jeg nøiagtigere, fra Silkeborg, underrette Dem om Dag og Time, samt om Veien læges over Herning eller Holstebro, førstnævnte By er nok at foretrække. Meget glæder jeg / mig til Besøget paa Nørre-Vosborg. Jeg tænker mellem Klitterne at finde mangen poetisk Skat, den vise sig nu i Sagn, Natur Indtryk eller Stemning, den hele Natur derovre er saa eiendommelig og mig fremmet. Endnu engang hjertelig Tak for den Venlighed De er kommet mig imøde med! Min ærbødige Hilsen til Deres Frue.

Deres meget hengivne

H: C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus