Dato: 1. februar 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: C. A. Reitzel sen.
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 1ste Februar 1836

Kjære Hr Reitzel!

For min nye Roman fik jeg af Dem i December 50 Rdlr forud. Trykningen skulde begynde den 16 Januar, og ved denne Tid jeg atter faae 50 Rdlr, Resten af Honoraret, først naar den hele Bog var fra Bogtrykkeren. Da det i Dag er den første Februar, bliver De jo ikke vred, at jeg spørger Dem om de belovede 50. Deres Karl kommer vel nok ud i mit Qvarteer, jeg er hjemme alle Morgener.

Deres meget

hengivne

H. C. Andersen

E. S. Endnu har jeg intet faaet fra vor Bogtrykker, men venter i Dag de to første Ark.

Tekst fra: H.C. Andersen Centret

Kjøbenhavn den 1ste Februar 1836

Kjære Hr Reitzel!

For min nye Roman fik jeg af Dem i December 50 Rdlr forud. Trykningen skulde begynde den 16 Januar, og ved denne Tid jeg atter faae 50 Rdlr, Resten af Honoraret, først naar den hele Bog var fra Bogtrykkeren. Da det i Dag er den første Februar, bliver De jo ikke vred, at jeg spørger Dem om de belovede 50. Deres Karl kommer vel nok ud af mit Qvarteer, jeg er hjemme alle Morgener.

Deres meget

hengivne

H. C. Andersen

E. S. Endnu har jeg intet faaet fra vor Bogtrykker, men venter i Dag de to første Ark.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58. 14-15)