Dato: 9. januar 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Løverdag den 9 Januar 1836.

Igaar og idag har jeg slet ikke hørt, hvorledes det er med Moderen.796 Selv er jeg ikke rask, og skal dog i Aften ud, et Sted, jeg ikke kan blive borte fra, naar jeg ei ligger til Sengs, jeg skriver derfor dette Par Ord, at jeg dog kan faae at vide hvorledes det staaer til! Bring Moderen min bedste Hilsen, Tryk Christian i Haanden og Nik til den anden Broder og den kjære Fader, selv veed De , at min Tanke hver Dag bringer Dem

et broderligt god Dag!

af ganske Hjerte Deres hengivne H C. Andersen. [Udskrift] Frøken Henriette Wulff. Søcadetacademiet, Bredgade i Kjøbenhavn

Tekst fra: H.C. Andersens Hus