Dato: 5. marts 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Kjøb: 5 Marts 1859

Kjære Fru Balling

til det, paa Torsdag, bestemte Carneval har jeg saa meget at arangere, saa mange Ting at afhandle, og i Dag, netop paa Deres Spisetid, at træde i Møde om, at jeg maa undskylde, og miste den Glæde at være hos Dem. Hils hjerteligst Deres Moder og Søster.

Deres hengivne

H.C. Andersen

ihast!

[Udskrift:]

til Fru H. Balling født Næboe

Hjørnet af Compagniestræde og Hyskenstræde."

Tekst fra: H.C. Andersens Hus