Dato: 4. marts 1859
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d. 4de Marts 59.

Jeg lovede mig selv at saasnart jeg fik saa mange Kræfter at jeg turde skrive, skulde jeg fortælle Dem, kjære Andersen! at da vi den 24de Januar 1859 sadde ved Bordet, omtrent 7 Timer før vor sidste lille Pige blev født, kom vi til at tale om d. 24de Januar 1844, og jeg fremsagde da til Minde om hiin Dag de to Digte De da skrev til os; da jeg var færdig, greb Henrik sit Glas, og sagde med Taarer i Øinene: skal vi saa drikke Andersens Skaal. Vi stemte i af bevægede kjærlige Hjerter.

Dette synes jeg De bør vide, ligesom ogsaa at vor lille Pige foruden at opkaldes Ingeborg efter min uforlignelige trofaste Moder, skal tilføies Navnet "Emilie" til Minde om hendes Forældres Møde ved "EmilieKilde" 15 Aar før hun blev født. Men fortæl Ingen af hvad Grund hun kommer til at hedde saaledes. - Gjør mig, helst naar De har læst disse Par Ord, den Glæde at afskrive mig de to Digte til d. 24de, da jeg slet ikke kan finde dem blandt mine Papirer; og skjøndt de staae uforglemmelige i mit Hjerte, vilde jeg dog saa gjerne at mine Børn, efter vor Død, skulde eie dem med Deres Haandskrift. Det gjør De nok for mit uforanderlige Venskabs Skyld.

Deres gamle Jonna.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus