Dato: 24. december 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: C. A. Reitzel sen.
Sprog: dansk.

Min nye Roman O.T. (eller hvad Navn den faaer) i to Dele, af Størrelse, som Improvisatoren (30 eller nogle faae Ark mere) trykt i Format, som denne og med lignende Typper, overlades herved Hr Universitets Boghandler Reitzel, for ni Rbdlr Arket, (første Oplag og 500 Exp). Ved Modtagelsen af det første Manusk: (til lidt over 4 trykte Ark) har jeg modtaget paa Haanden 50 Rblr. Trykningen begynder den 16 Januar 1836; jeg faaer da igjen 50 Rdlr og Resten først naar Romanen kommer i Boghandelen. At jeg, som ved Improvisatoren, faaer nogle fri Exemp: falder af sig selv.

H.C. Andersen

Kjøbenhavn den 24 December

1835

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58. 13)