Dato: 6. december 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: C. A. Reitzel sen.
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 6/12 35

Min høie Forlægger!

Her sender jeg Dem begge Vaudevillerne, som een. Directionen vil nu at det skal kaldes to, altsaa Spanierne i Odense og fem og tyve Aar derefter. De synes nok Manuscriptet seer nu saa overvættes stort ud, men De skulde see det i Theatrets Afskrift, der er det tre Gange saa tykt. Jeg skriver knidret, efter Liniers Antal er her omtrent 8 trykte Ark, som jeg har sagt Dem! Paa Torsdag har De en Visit af min egen Langhed imidlertid beder jeg at udtale mine bedste Hilsener til Deres Frue og Ungdommen, den opvoxende.

altid er jeg Deres meget

stræbsomme

Agtelse værdige

H. C Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58. 11-12)