Dato: 5. januar 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 5 Januar 1858 [c: 1859]

Kjære Fru Scavenius!

Hjertelig Tak for Dagene paa det hyggelige Basnæs; mit derfra hjembragte Eventyr om Waldemar Daa paa Borreby, gjør et stort Indtryk paa Alle som høre det, og min Musas Venner ønske mig tidt paa Basnæs, hvorfra jeg altid hjembringer en Digtningens Blomst. Jeg føler mig altid saa aandelig vel, hvor jeg veed at man gjerne seer mig og har det godt og smukt, som jeg har det paa Basnæs, og da trives det i den aandelige Urte-gaard. Veiret er vedblevet at være smukt, Solen skinner ind i min Stue mellem mine Blom-ster. Jeg fandt ved min Hjemkomst flere Breve og Julepresenter. Fru Serre har sendt mig nogle smukt indfattede Bryst og Ærmeknappe, af Steen fra den lille Flod der løber ved Maxens Have, en smukt syet Tegnebog laae til mig fra en ubekjendt Dame. Jeg har bragt Frøken DalBorgos Hilsen til Fru Gusta Collin, som blev glad ved at høre sig Erindret, vil De bringe en Gjenhilsen, ligesom ogsaa fra mig sige hvor glad jeg føler mig ved at have været sammen med hende denne Juul. Miss Dunloup den hjerteligste Tak for al hendes Venlighed og al den Godhed der ved hver Leilighed lyser frem mod mig. Nu er da Frøken Schumacher tilbage, jeg bad Jørgen sige hende mit hjertelige God Dag i det nye Aar. Til Hr Ferslev foruden min Hilsen og Tak, en Hilsen fra hans Fætter, som jeg samme Aften jeg kom til Byen, talte med i Theatret. Frøken Lützow mødte jeg i Dag paa Gaden, hun bad mig ogsaa hilse dem alle derude. - Grevinde Tusnelda Moltke har jeg ogsaa talt med og lovet i disse Dage at komme ind og læse for hende og hendes Mand en ny Historie jeg skrev paa Basnæs. Min Ven Otto og den kjære Luzia haaber jeg have mig i frisk, venlig Erindring! gid dette lille Brev finde dem Alle glade og vel! En ny Ballet af Bournonville tænkes her paa, den skal componeres af Hartmanns ældste Søn og af den unge Hr Winding, hver af dem har sin Act, det bliver ung Musik, men det er altid glædeligt at see de unge friske Spirer. En meget smuk Ole Lukøie i Leer, bragte mig igaaar een af de unge Achademister, til at see paa og sige min Mening om, han vil, rimeligviis til Udstillingen gjøre den færdig! det morer mig, da Ole Lukøie er en Figur jeg har givet Skikkelse. Nu Lev Glad og vel! Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus