Dato: 29. december 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Michael Gjørup
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjælskør

den 29 December 1858

Kjære Hr Giørup!

Det er allerede et Par Uger siden at De sendte mig Deres seneste Bog og et hjerteligt smukt Brev; det var mig ikke mueligt øieblik­keligt at læse Bogen, jeg havde en Deel at bestille og jeg vilde ikke skrive, før jeg kunde udtale min Tak for mere, end det at De havde sendt mig den. Nu har jeg været en otte Dages Tid her paa Landet og netop igaar endt "Et Tidens Barn"; jeg skriver altsaa strax og haaber at De imorgen, Aarets sidste Dag, saaledes dog endnu iaar, har dette / mit Brev. Først min inderlige lak, at De uforanderet har mig i venlig Erindring; jo ældre man bliver des­mere skjønner man paa de Yngeres vedvarende Hengivenhed; tak for Deres kjærlige Sind og vær overtydet om at Ingen hjerteliger, end jeg skal glæde sig over hvad sundt og godt Deres digterisk Natur skaber. I denne sidste nye Bog er der meget Friskt, Oplivet, liv­ligt fortalt, kun synes mig at det ikke er givet som ved een Gyd­ning; det Hele er livligt og dog i sin Heelhed ikke digterisk le­vendegjort nok; men hvorfor critisere, og hvo veed om min Dom er rigtig, De har anderledes varmt følt og tænkt ved Nedskrivningen, end jeg i magelig Læsning tog/op i mig det Givne. Meget har jeg læst med Fornøielse, og det er ikke Lidet at finde Friskhed og Liv! Tak fordi De sendte mig Deres Bog, tak for det medfulgte Brev og særligt Tak fordi jeg smukt er i Deres Erindring. Jeg har i den sidste Tid kun skrevet meget lidt, De vil i Lose & Delbancos Folkekalender finde af mig et Eventyr: "De Vises Steen". her paa Basnæs har jeg i disse Dage skrevet en lille Historie "Hvad Vinden fortæller", dersom jeg i Begyndelsen af det nye Aar faaer et lille Hefte "Ny Eventyr' og Historier", skal jeg sende Dem det. Gid nu et godt og lykkeligt nyt Aar rulle op for Dem; hils William Øehlenshlæger, / har jeg andre Venner i Deres By, da bring ogsaa disse min Hilsen og glæd mig engang selv med et Brev.

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus