Dato: 28. december 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

333. Til Jonas Collin. Basnæs den 28 December 1858.

Min trofaste faderlige Ven!

Strax da jeg kom herud skrev jeg et Par Ord til Deres Datter Fru Drevsen, hun har vist bragt Dem min Hilsen, jeg skriver til Dem i Dag for endnu engang i det gamle Aar at sige min hjertelige Tak for alt Godt i det. Gid et glædeligt nyt Aar komme. Julen har jeg tilbragt herude meget eensom og stille; Fru Scavenius har sin tunge melankolske Tid, den begyndte netop et Par Dage før jeg kom; De veed at det er noget Arveligt fra Faderen; jeg tog heller bort, til Sorø eller Kjøbenhavn, men det vilde være saa paafaldende og da jeg nu engang har sagt at jeg blev her til den tredie Januar saa bliver jeg her og beder Dem ogsaa at De ikke videre taler om at hun er syg og at jeg føler mig lidt trykket og ikke meget hygge­lig derved. Her komme i denne Tid slet ingen; den længste Tid tilbringer jeg paa mit Værelse, Aftenerne ere noget lange; Veiret er ikke til at spadsere i Taage og Væde har vi den længste Tid. At Fidelio saa ofte opføres imedens jeg er herude, ligger mig paa Hjertet, jeg længes efter at høre Musiken, og den vil vistnok være lagt hen naar jeg nu kommr til Byen. Hils Deres Børn og Børnebørn, item Fru Petersen og Dr Meyer.

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus