Dato: 22. oktober 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

89. Til Henriette Collin.

Kjøbenhavn den 22 October 1835.

Meer yndig ingen Rose blev,

Ei Alferne meer lette,

End den jeg sender dette Brev,:

Min kjære Eduards Jette!

Regn til denne Dags Presenter

Min Vexel paa: De to Studenter,

En ny Roman, som jeg kun kjender,

Snart skal den kysse Deres Hænder,

Kan jeg den selv ei Skjønhed give!

Hos Dem den vil det Skjønnes169 blive.

H. C. Andersen.

[Udskrift: ] Til Jette Thyberg.

heri Noget, som endnu aldrig Nogen har faaet paa sin Fødselsdag, ikke engang Paven.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost